Montáž, demontáž a revízie bleskozvodov

Nedajte bleskom šancu zničiť váš dom!
Bleskovody chránia objekty a hlavne osoby pred bleskami s vysokým elektrickým nábojom. A ten vie spôsobiť nemalé škody nielen na majetku, ale často i na zdraví či živote človeka. Ak však blesk udrie do objektu, ktorý je chránený bleskovodom, je jeho zvod bezpečne sprostredkovaný do zeme.

Chcete sa vo svojom dome cítiť bezpečne i počas hromov a bleskov? Prenechajte všetky práce spojené s realizáciou bleskovodov na odborníkov. Vy nám dodáte potrebné podklady, my vám bleskovod ušijeme na mieru. Pre zhotovenie efektívneho bleskovodu je potrebné brať do úvahy viacero aspektov.

Prihliadame na stavebné pôdorysy, zemný odpor v okolí domu, požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení a v neposlednom rade i na použité stavebné materiály, najmä typ strešnej krytiny.

Na základe spomínaných podkladov, predpisov a noriem STN, ktorými sa striktne riadime, vám dokážeme zrealizovať bleskovod zodpovedajúci potrebám vášho domu. Myslite na svoj majetok či zdravie, nedajte šancu búrke o nich prísť!