Montáž elektrických prípojok

Pred tým, ako sa začne so samotnou montážou elektrických prípojok, je potrebné zistiť, aký príkon, teda hlavný istič, potrebujete pre Váš dom, byt či iný objekt.

Napríklad, typickým pre rodinný dom je trojfázový istič 25A. Že neviete, o čom rozprávame? Stačí nás kontaktovať, povedať základné informácie a my vám nielenže poskytneme poradenstvo v oblasti špeciálne určených elektrických prípojok vhodných pre typ Vášho objektu, ale aj zrealizujeme kvalitnú montáž, ktorú doložíme potrebnými dokladmi, ako Správa o odbornej prehliadke a skúške či príslušné atesty.