Oprava a údržba elektrických zariadení do 1000V a nad 1000V

Nastal nejaký problém v elektrických zariadeniach vo Vašom dome či byte? Naši kvalifikovaní odborníci na slaboprúd i silnoprúd dokážu nielen problém identifikovať, ale aj navrhnúť a zrealizovať opravu elektrických zariadení do 1000V a nad 1000V rôzneho druhu a typu.

Zabezpečujeme i pravidelnú údržbu elektrických zariadení, aby sa včas zistila možná porucha a následne bola vykonaná oprava bez väčších obmedzení v používaní elektrických zariadení.

Revízne správy

Ak nás zavoláte k oprave a údržbe vyhradených elektrických zariadení do 1000V a nad 1000V. Obdržíte vždy revíznu správu na danom zariadení.